Grondstabilisatie

De basis voor duurzaam bouwen is een correcte fundering en stabiele ondergrond.
We kunnen zowel gestabiliseerd materiaal aanvoeren als in-situ stabilisatie met diverse toeslagstoffen uitvoeren. Deze uitvoeringstechnieken zijn zowel tijd- als kostenbesparend en zijn gezien de technieken groener dan het aanvoeren van nieuwe materialen. Ook de uitgegraven gronden komende van de fundering kunnen hierin verwerkt worden. Het optimaliseren van de grondbalans is steeds het uitgangspunt.

Contacteer ons

Roger Kempeneers

Rob Kempeneers

Schelfheide 28

3850 Nieuwerkerken