Bouwrijp maken van plantages

Bovengronds klepelen/ hakselen van takken en bomen

Een eerste stap bij het bouwrijp maken van een plantage is namelijk het verwijderen van de bovenstaande begroeiing op de grond. Struiken, als bomen worden plat gereden met de grond en worden in fijne houtschors verhakseld.

Ondergronds frezen van de wortels

Na het klepelen van de bovengrondse begroeiing is het namelijk van belang dat ook in de ondergrond de aanwezige wortels worden verwijderd. Door het frezen van de bodem worden deze wortels verhakseld en verpulverd in de grond.

Diepwoelen

Wanneer de ondergrondse wortels zijn verpulverd, is het tijd voor de volgende stap van het bouwrijp maken van een plantage: diepwoelen. In deze stap wordt de ondergrond diep losgetrokken door middel van de verschillende tanden die hen een weg banen doorheen de ondergrond. Deze zorgen ervoor dat er terug een goede circulatie heerst van lucht en water in de grond wat van groot belang is voor het bodemleven in de grond en de krop die men wil oogsten op het terrein.

Spitten van grond

Bij het spitten van de grond, of beter gezegd spitfrezen, wordt de grond niet gekeerd maar eerder gemengd. De spitmachine breekt de grond los, mengt de gewasresten met de grond en de harkrol zorgt voor de verkruimeling en het aandrukken. In één werkdag wordt de grond plantklaar gemaakt.
Spitten heeft als voordeel boven ploegen dat er geen ploegzool, verdichte laag net onder de geploegde grond, wordt gevormd. Een nadeel is anderzijds dat spitten langzamer gaat dan ploegen.

Contacteer ons

Roger Kempeneers

Rob Kempeneers

Schelfheide 28

3850 Nieuwerkerken